O mnie

 • Dr n. med</br>Krzysztof</br>Piwowarczyk

  Dr n. med
  Krzysztof
  Piwowarczyk

 • Medal honorowy</br>Polskiego</br>Towarzystwa</br>Pediatrycz­nego

  Medal honorowy
  Polskiego
  Towarzystwa
  Pediatrycz­nego

 • "Leki bez recepty</br>dla dzieci", wyd. 3.

  "Leki bez recepty
  dla dzieci", wyd. 3.

Jestem specjalistą pediatrą z doświadczeniem klinicznym nabytym w Klinice Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Pediatrii CMKP. Pracowałem również w Oddziale pediatrycznym Szpitala św Anny w Piasecznie. Posiadam doktorat nauk medycznych z zakresu pneumonologii dziecięcej. W praktyce lekarskiej jestem zainteresowany zagadnieniem przewlekającego się kaszlu u dzieci. 

Jestem członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyróżnionym Dyplomem Honorowym i Medalem im. Józefa Brudzińskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycz­nego oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Posiadam również wyróżnienie honorowe Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji z zakresu chorób układu oddechowego u dzieci.

Jako pierwszy w Polsce, w Kilinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcegow WUM, w roku 1983, wprowadziłem do diagnostyki klinicznej, badania usg płuc i opłucnej u dzieci. Zostało to podsumowane w mojej pracy doktorskiej, którą obroniłem w roku 1987.

Jestem autorem i współautorem książek o lekach oraz wydawcą serwisów internetowych o lekach. Napisałem pierwszą w Polsce encyklopedię leków dla pacjentów pt. "Popularna Encyklopedia Leków", zbudowałem i rozwinąłem informator o lekach Pharmindex, którego przez długi okres byłem dyrektorem generalnym. Wspólnie z mgr farmacji Iloną Ślugaj napisałem książki "Leki bez recepty dla dzieci" i "Vademecum Leków", które doczekały się już kilku wydań.

Prywatnie jestem najbliższym żyjącym krewnym Stefana Żeromskiego, prawnukiem siostry Pisarza. W związku z tym ja i mój syn kontynuujemy tradycje judymowskie. Więcej informacji na ten temat na mojej stronie rodzinazeromskiego.pl

Script logo