O mnie

 • Dr n. med</br>Krzysztof</br>Piwowarczyk

  Dr n. med
  Krzysztof
  Piwowarczyk

 • Medal honorowy</br>Polskiego</br>Towarzystwa</br>Pediatrycz­nego

  Medal honorowy
  Polskiego
  Towarzystwa
  Pediatrycz­nego

Jestem specjalistą pediatrą z doświadczeniem klinicznym nabytym w Klinice Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Klinice Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Pracowałem również w Oddziale pediatrycznym Szpitala św Anny w Piasecznie, w którym byłem przewodniczącym Komitetu Farmokaterapeutycznego Szpitala. Posiadam doktorat nauk medycznych z zakresu pulmonologii dziecięcej, jestem zainteresowany zagadnieniem przewlekającego się kaszlu u dzieci. 

Jestem autorem i współautorem książek o lekach oraz wydawcą serwisów internetowych o lekach. 

Jestem członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wyróżnionym Dyplomem Honorowym i Medalem im. Józefa Brudzińskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycz­nego oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Pulmonologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

Posiadam również wyróżnienie honorowe Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji z zakresu chorób układu oddechowego u dzieci.

Prywatnie jestem prawnukiem siostry Stefana Żeromskiego i najbliższym żyjącym w Polsce krewnym Pisarza. W związku z tym ja i mój syn kontyuujemy rodzinne tradycje judymowskie. 

Więcej informacji na mojej stronie rodzinazeromskiego.pl

Script logo